ผู้ประกอบการภาคเหนือเยี่ยมชมโรงงานมาตรฐานGMP

https://youtu.be/sIfKwSuOslU

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะผู้ประกอบการภาคเหนือจำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานมินเทคฯ ซึ่งจัดโดยสมาคมหอการค้าเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย เภสัชกร รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล โดยในงานนี้ ดร.วรพล วังฆนานนท์ ประธานกรรมการมินเทคฯ ได้ให้การต้อนรับด้วยตนเอง และพาคณะฯเข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิต พร้อมอธิบายกระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GMP เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ยึดเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางต้นแบบ เพื่อนำไปใช้พัฒนาสถานที่ผลิตของตนเองต่อไป