5 จุดเด่นมินเทค

มินเทค มีจุดเด่น 5 ข้อ ดังนี้


  1. ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ในธุรกิจเครื่องสำอาง
  2. มีโรงงานผลิตที่ได้มีการรับรองมาตรฐาน GMP สากล
  3. ผู้บริหาร ดร.วรพล วังฆนานนท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวโดยตรง
  4. เรามีเครื่องทดสอบสภาพผิวหนังไว้คอยให้ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีการทดลองก่อนทุกครั้งที่มีการออกผลิตภันฑ์ใหม่ด้วยเครื่องมือทันสมัย
  5. เป็นโรงงานที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันภาครัฐในการวิจัยและพัฒนาสูตร เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่